Information om webbplatsen

Webbplatsen Kansalaisneuvonta.fi är en tjänst som underhålls av Befolkningsregistercentralen.

Användarnas integritetsskydd

Användningen av webbplatsen förutsätter inte registrering. Personuppgiftslagen efterföljs vid administrationen av webbplatsen. Inga personregister förs över webbplatsens besökare. E-postadress eller andra kontaktuppgifter begärs i samband till respons. Användaren kan skicka respons anonymt, men kan lämna kontaktuppgifter om denne vill ha svar på sin fråga eller respons.

Uppföljning av användningen (kakor)

Statistikuppgifter samlas in om användningen av webbplatsen i syfte att utveckla den. Webbplatsen använder en kaka för att få en tillförlitlig bild av antalet användare och besök.

Följande data statistikförs:

  • antal användare för hela tjänsten och enskilda sidor
  • besökens genomsnittliga längd
  • webbläsare och operativsystem
  • sökord
  • vilken webbplats användaren kommer från till Kansalaisneuvonta.fi
  • vilken webbplats användaren går till från Kansalaisneuvonta.fi.

Vid användningen av webbplatsen skickas en kaka ut också då knapparna som förminskar och förstorar texten används. I de flesta webbläsare är det möjligt att inaktivera kakor. På så sätt kan användaren vid behov förhindra att information samlas in med hjälp av kakor.

Upphovsrätt

Det är fritt tillåtet att skapa länkar till Kansalaisneuvonta.fi och att använda informationen på webbplatsen så länge användaren uppger källa och datum. Undantag är bilderna på webbplatsen. De får inte sparas på datorns hårddisk eller diskett och inte heller användas på datanätet eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från innehavaren av upphovsrätten. Närmare information om upphovsrätten till de olika bilderna kan ges av administratören av webbplatsen.

Uppdatering av information

Webbplatsen Kansalaisneuvonta.fi erbjuder länkar till den offentliga förvaltningens webbplatser. Administratören av Kansalaisneuvonta.fi övervakar inte riktigheten hos de webbplatser som är länkade till portalen och svarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser. När det gäller länkarna till de olika webbplatserna kontrolleras det att de fungerar tekniskt. Administratören av webbplatsen åtgärdar länkar som inte fungerar.

Rådgivning

Servicerådgivarna på Medborgarrådgivningen ger råd och besvarar respons per telefon och per elektroniska kanaler. Medborgarrådgivningen hjälper medborgare att hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst för att medborgarna ska kunna sköta sina ärenden. Dessutom ger Medborgarrådgivningen stöd till stödtjänsterna för elektronisk ärendehantering och besvarar allmänna frågor om den offentliga servicen.

Varje enskild myndighet svarar för rådgivningen vad gäller deras egna tjänster, ärendehanteringsprocesser eller störningar i användningen av blanketter eller elektroniska tjänster. Medborrådgivningen förmedlar respons som gäller denna typ av ärenden till organisationerna. Via Medborgarrådgivningen är det inte möjligt att anhängiggöra ärenden eller få detaljer i ett ärende.